Kontakt Kontakt 

 

Spontex produkty

 

Doprava

Doprava
 

facebook
 

Spracovanie osobných údajov


Reklamácie

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. v aktuálnom znení a vzťahuje sa na všetok tovar, zakúpený na e-shope www.spontexshop.sk, MI-JO IMPORT s.r.o., Prostejovská 20, 080 01 Prešov. (Ďalej len "predávajúci").

 

1. ZÁRUKA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY


    •    dĺžka záruky je stanovená zákonom a je 24 mesiacov (až na výnimky stanovené zákonom). Pri vybranom tovare poskytujeme záruku dlhšiu, táto informácia je uvedená v popise tovaru.


    •    zákazník má právo tovar reklamovať v prípade, že sa pri jeho užívaní v záručnej dobe objavia nedostatky.

 

Výnimku tvoria chyby vzniknuté:


    •    neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou alebo použitím


    •     poškodením tovaru živlami


    •    poškodením tovaru používaním, ktoré je v rozpore s účelom zakúpeného tovaru a návodom na použitie

 

 

2. SPÔSOBU VYBAVENIA REKLAMÁCIE


    •    ak zákazník pri preberaní tovaru zistí, že je zásielka zjavne poškodená (napr. viditeľne, výrazne porušený obal), je zákazník oprávnený takúto zásielku neprevziať. O tejto skutočnosti nás prosím neodkladne informujte e-mailom info@spontexshop.sk  urýchlime tým zaistenie nápravy.


    •    ak zákazník zistí, že doručený tovar nezodpovedá objednávke (bol doručený iný tovar), bezodkladne, najdlhšie potom do 2 pracovných dní, nás kontaktuje prostredníctvom e-mailu a zaistíme nápravu.


    •    ak zákazník po rozbalení zásielky zistí, že doručený tovar je poškodený, pokiaľ možno ihneď, najdlhšie do 2 dní nás kontaktujte, zaistíme začatie reklamačného konania u dopravcu (dvojdňová lehota vyplýva z podmienok na reklamáciu dopravcov, neskoršie nahlásenie poškodenia tovaru bohužiaľ vedie k zamietnutiu reklamácie).


    •    ak sa v dobe záruky objavia na tovare chyby, kontaktujte nás telefonicky/e-mailom info@spontexshop.sk
a dohodneme sa na ďalšom postupe, prípadne pošlite poškodený tovar s kompletným príslušenstvom spolu s kópiou faktúry a popisom chyby priamo na adresu predávajúceho, teda MI-JO IMPORT s.r.o., Prostejovská 20, 080 01 Prešov. Balík môžete zreteľne označiť nápisom Reklamácia - urýchlite tým vybavenie celej reklamácie.


    •    zákonná lehota na vybavenie reklamácie je zákonom stanovená na maximálne 30 dní, našou snahou vždy bude vybaviť oprávnenú reklamáciu čo najskôr. Pokiaľ nebude reklamácia vybavená v zákonom stanovenej lehote, má zákazník právo odstúpiť od zmluvy.


    •    - Kontakty na reklamačné oddelenie:
e-mail: pre odoslanie e-mailu použite odkaz emailovej adresy na stránkach e-shopu (www.spontexshop.sk).


 
Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 29.6.2012. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.